Public contract: UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1133
System number: P21V00000074
File number: OVZ/763/21
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-001179
Date of commence: 07.01.2022
Tender submit to: 15.03.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce budovy C Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, parc. č. st. 392, parc. č. 759, 257, 233/19, 233/21 v katastrálním území Hradec Králové [646873], v zastavěné části obce Hradec Králové [569810], vymezené nárožím Tylova nábřeží, náměstí Svobody a ulicí V Lipkách. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající budovy včetně doplnění půdní vestavby a rozšíření suterénních prostor. Budova je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 20. 1. 2022 v 10:00 hodin. Sraz účastníků bude před budovou.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 210 348 839 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses