Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskařské služby -02-2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2019 17.05.2019 10:00
Studentské zóny v objektu A – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 23.05.2019 09:00
Dodávky na propagaci -09-2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 03.05.2019 08:30
Dodávky na propagaci -08-2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 06.05.2019 13:00
Multilicenční program klientských a serverových softwarových produktů pro akademické instituce (MS EES) a související služby pro rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 29.04.2019 09:00
Oprava podlah Palachových kolejí – vchod E
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 30.04.2019 09:00
Tiskařské služby -01-2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2019 12.04.2019 11:00
Dodávky na propagaci -07-2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 09.04.2019 09:00
Dodávky na propagaci -05-2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2019 26.03.2019 09:00
Pronájem vyhrazeného fyzického serveru s podporou administrace na roky 2019 - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 26.03.2019 10:00
UHK- Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 27.03.2019 09:00
Dodávka koncertního křídla
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 15.03.2019 09:00
Komplexní pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a elektroniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2019 12.02.2019 10:00
PTK - Integrace centrálního úložiště dokumentů a datových zdrojů z jednotlivých systémů UHK do jednoho systémového manažerského nástroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 31.01.2019 13:00
Intenzivní jazykové kurzy anglického jazyka 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2019 25.01.2019 09:00
všechny zakázky