Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky na propagaci -19-2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 14.12.2018 10:00
Pronájem vyhrazeného fyzického serveru s podporou administrace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 18.12.2018 09:00
Doplnění vybavení auly UHK (židle) + školní lavice pro vozíčkáře
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2018 11.12.2018 10:00
VZMR na tiskařské služby -03-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2018 29.11.2018 09:00
Přístavba svislé zdvižné plošiny k budově E a schodišťové plošiny na budově E Univerzity Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 11.12.2018 10:00
Dodávky na propagaci -17-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2018 16.11.2018 10:00
Dodávky na propagaci -16-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2018 19.11.2018 11:00
UHK-FIM - rozšíření elektroinstalace na posluchárnách
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2018 21.11.2018 09:00
Dodávky na propagaci -15-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2018 16.11.2018 09:00
Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby II
podlimitní Hodnocení 05.11.2018 21.11.2018 11:00
Dodávka NMR spektrometru 500 MHz
nadlimitní Vyhodnoceno 15.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávky na propagaci -14-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2018 23.10.2018 13:00
DODÁVKA SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRO GRAFICKÉ ÚČLELY NA PDF UHK
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2018 25.09.2018 09:00
Trvalé licence MS SQL Server a MS Windows Server s tříletou Software Assurance
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2018 21.09.2018 09:00
Dodávky na propagaci -09-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2018 12.09.2018 10:00
všechny zakázky