Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka SW řešení na deployment koncových zařízení na UHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 09:00
Dodávka pokročilých SMART zařízení – 10ks robotických ruk
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2022 09.08.2022 09:00
Koncept orientačního systému na budově OSV a jeho následná projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2022 03.08.2022 09:00
Dodávky na propagaci -04-2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2022 16.06.2022 09:00
Realizace PTK k plánované VZ "Zajištění kybernetické bezpečnosti v souladu s účinnou legislativou pro UHK"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2022 17.03.2022 09:00
UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
nadlimitní Hodnocení 07.01.2022 15.03.2022 10:00
Předběžné tržní konzultace - UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
nadlimitní Vyhodnoceno 08.10.2021 26.10.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2019 31.10.2019 13:00
všechny zakázky