Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky na propagaci -11-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 09.07.2020 09:00
Dodávky na propagaci -09-2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 24.06.2020 09:00
Dodávky na propagaci -10-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 26.06.2020 10:00
Integrační software pro řízení a hodnocení kvality
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2020 13.07.2020 10:00
Dodávky na propagaci -08-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2020 16.06.2020 11:00
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
nadlimitní Hodnocení 15.04.2020 05.06.2020 10:00
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B - Předběžné tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2019 31.10.2019 13:00
všechny zakázky