Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky na propagaci -08-2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 26.06.2018 10:00
Pořízení licencí pro hudební softwary, vč. zaškolení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 10:00
Nákup nábytku pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, budovu J
podlimitní Vyhodnoceno 31.05.2018 20.06.2018 09:00
Nákup nábytku do studijních prostor budovy A Univerzity Hradec Králové
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2018 15.06.2018 09:00
Dodávka nábytku pro potřeby Univerzity Hradec Králové
podlimitní Vyhodnoceno 29.05.2018 14.06.2018 09:00
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektových dokumentací interiérů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 18.06.2018 10:00
VZMR na tiskařské služby -02-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2018 25.05.2018 09:00
Oprava podlah Palachových kolejí – vchod D
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2018 15.05.2018 09:00
Dodávky na propagaci -06-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2018 02.05.2018 09:00
všechny zakázky