Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B - Předběžné tržní konzultace
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Dodávky na propagaci -04-2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2020 13.02.2020 11:00
Dodávka kapacitního rozšíření deduplikačních diskových úložišť
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 07.02.2020 10:00
Dodávka třísouřadnicového měřícího stroje pro PdF
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 11.02.2020 11:00
Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2020-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 07.02.2020 09:00
Dodávky na propagaci -03-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2020 03.02.2020 11:00
Dodávky na propagaci -01-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2020 07.02.2020 09:00
Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí
podlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 20.02.2020 09:00
Tiskařské služby -01-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2020 14.01.2020 09:00
Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2019 31.10.2019 13:00
všechny zakázky