Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nukleární magnetické rezonance (NMR)
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2018 31.08.2018 10:00
Nákup licencí statistického softwaru pro potřeby PřF UHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 24.08.2018 10:00
Rekonstrukce interiérů na budově J pro FIM UHK
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2018 07.08.2018 10:00
Implementace systému pro celouniverzitní veřejnou webovou prezentaci, vč. následného servisu
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 19.07.2018 10:00
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektových dokumentací interiérů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 18.06.2018 10:00
všechny zakázky