Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR na tiskařské služby -02-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2018 25.05.2018 09:00
Dodávka nábytku pro Univerzitu Hradec Králové
podlimitní Hodnocení 05.05.2018 24.05.2018 09:00
Revitalizace učeben AV technikou na budově A
nadlimitní Hodnocení 04.05.2018 25.05.2018 10:00
Dodávka next-generation Firewallu s analyzátorem logů a sandboxem
podlimitní Hodnocení 03.05.2018 22.05.2018 10:00
Oprava podlah Palachových kolejí – vchod D
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2018 15.05.2018 09:00
Dodávka klavíru – koncertního křídla
podlimitní Hodnocení 02.05.2018 24.05.2018 10:00
Dodávka nukleární magnetické rezonance
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2018 05.06.2018 09:00
Dodávka hybridního akusticko-digitálního klavíru
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 17.05.2018 09:00
Dodávka digitálních klávesových nástrojů (chrámových varhan a 2 ks keyboardů)
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 17.05.2018 10:00
Nákup licencí softwaru pro mikrospektroskopické korelace - výukový systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávky na propagaci -06-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2018 02.05.2018 09:00
Nákup licencí matematického softwaru pro potřeby PřF UHK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2018 04.05.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky ubytovacího nábytku pro Vysokoškolské koleje
podlimitní Hodnocení 20.04.2018 16.05.2018 09:00
Nákup nábytku pro Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové
podlimitní Vyhodnoceno 10.04.2018 26.04.2018 09:00
Zajištění technologických opor pro klíčové IT systémy
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2018 18.04.2018 10:00
všechny zakázky