Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PTK - Integrace centrálního úložiště dokumentů a datových zdrojů z jednotlivých systémů UHK do jednoho systémového manažerského nástroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 31.01.2019 13:00
Intenzivní jazykové kurzy anglického jazyka 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2019 25.01.2019 09:00
Dodávky na propagaci -01-2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2019 21.01.2019 13:00
Přístavba svislé zdvižné plošiny (výtahu) k budově E Univerzity Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2018 14.01.2019 10:00
Doplnění vybavení auly UHK - školní lavice pro vozíčkáře a židle
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2018 07.01.2019 11:00
Dodávky na propagaci -19-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2018 14.12.2018 10:00
Dodávky na propagaci -17-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2018 16.11.2018 10:00
Dodávky na propagaci -16-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2018 19.11.2018 11:00
všechny zakázky