Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba svislé zdvižné plošiny k budově E a schodišťové plošiny na budově E Univerzity Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 23.03.2018 14:00
VZMR na tiskařské služby -01-2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 26.02.2018 09:00
Dodávky na propagaci -01-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2018 06.02.2018 09:00
Zpracování grafického návrhu pro celouniverzitní veřejnou webovou prezentaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2018 09.02.2018 09:00
všechny zakázky