Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk (již nefunkční; nástroj vypnut)

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka AV a IT techniky pro potřeby onlinehybridní výuky na PdF
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 15.06.2023 09:00
Dodávky na propagaci -07-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 02.06.2023 09:00
Dodávka a montáž videokonferenčního systému pro aulu na budově OSV
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 13.06.2023 09:00
Dodávka a montáž videokonferenčního systému pro zasedací místnost rektorátu
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 13.06.2023 10:00
Mikrostránka na doméně třetí úrovně „Help Point"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2023 05.06.2023 13:00
Dodávky na propagaci -04-2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2023 10.05.2023 09:00
Rekonstrukce podlah Palachových kolejí - vchod C
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2023 16.05.2023 10:00
Demontáž stávajícího mobiliáře a dodávka a montáž interiéru – nového mobiliáře vchod C
podlimitní Vyhodnoceno 02.05.2023 22.05.2023 09:00
Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – III. Etapa
podlimitní Vyhodnoceno 02.05.2023 22.05.2023 09:00
Dodávky na propagaci -03-2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2023 09.05.2023 13:00
Revitalizace učeben AV technikou na budově S
nadlimitní Hodnocení 25.04.2023 31.05.2023 09:00
Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při realizaci stavby, v rámci stavební akce „UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - II
podlimitní Hodnocení 27.03.2023 17.04.2023 09:00
Předběžné tržní konzultace Lokalita Na Soutoku – výběr projektanta
nadlimitní Hodnocení 07.12.2022 10.02.2023 11:00
Realizace PTK k plánované VZ na Integrační platformu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 19.09.2022 10:00
UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
nadlimitní Hodnocení 07.01.2022 15.03.2022 10:00
všechny zakázky