Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR na tiskařské služby -02-2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2018 25.05.2018 09:00
Dodávka nábytku pro Univerzitu Hradec Králové
podlimitní Hodnocení 05.05.2018 24.05.2018 09:00
Revitalizace učeben AV technikou na budově A
nadlimitní Hodnocení 04.05.2018 25.05.2018 10:00
Dodávka next-generation Firewallu s analyzátorem logů a sandboxem
podlimitní Hodnocení 03.05.2018 22.05.2018 10:00
Oprava podlah Palachových kolejí – vchod D
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2018 15.05.2018 09:00
Dodávka klavíru – koncertního křídla
podlimitní Hodnocení 02.05.2018 24.05.2018 10:00
Dodávka nukleární magnetické rezonance
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2018 05.06.2018 09:00
Dodávka digitálních klávesových nástrojů (chrámových varhan a 2 ks keyboardů)
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 17.05.2018 10:00
Dodávka hybridního akusticko-digitálního klavíru
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 17.05.2018 09:00
DNS na dodávky IT -14-2018
nadlimitní Zadáno 27.04.2018 09.05.2018 10:00
Nákup licencí softwaru pro mikrospektroskopické korelace - výukový systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávky na propagaci -06-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2018 02.05.2018 09:00
Nákup licencí matematického softwaru pro potřeby PřF UHK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2018 04.05.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky ubytovacího nábytku pro Vysokoškolské koleje
podlimitní Hodnocení 20.04.2018 16.05.2018 09:00
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -40-2018
nadlimitní Zadáno 19.04.2018 04.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››