Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 08.11.2018 09:00
Dodávka NMR spektrometru 500 MHz
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávky na propagaci -14-2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 23.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016