Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nukleární magnetické rezonance (NMR)
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2018 31.08.2018 10:00
Nákup licencí statistického softwaru pro potřeby PřF UHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 24.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016