Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba svislé zdvižné plošiny k budově E a schodišťové plošiny na budově E Univerzity Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 23.03.2018 14:00
VZMR na tiskařské služby -01-2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 26.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016