Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce dle DI č. 2
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové službyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce budovy C Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, parc. č. st. 392, parc. č. 759, 257, 233/19, 233/21 v katastrálním území Hradec Králové [646873], v zastavěné části obce Hradec Králové [569810], vymezené nárožím Tylova nábřeží, náměstí Svobody a ulicí V Lipkách. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající budovy včetně doplnění půdní vestavby a rozšíření suterénních prostor. Budova je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 20. 1. 2022 v 10:00 hodin. Sraz účastníků bude před budovou.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.03.2022 10:00
Datum zahájení: 07.01.2022 15:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):