Public contract: Integrační software pro řízení a hodnocení kvality

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 951
System number: P20V00000071
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-019719
Date of commence: 08.06.2020
Tender submit to: 06.08.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Integrační software pro řízení a hodnocení kvality
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
● zpracování prováděcího projektu dle požadavků technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy o dílo;
● dodání software splňujícího požadavky na komplexní manažerské řízení vzdělávací a výzkumné instituce (zahrnující minimálně datový sklad, business inteligence aplikaci, aplikaci pro podporu správy řízené dokumentace, aplikaci pro pořizování a validaci dat), jeho instalace a konfigurace na hardwarovém vybavení provozovaném v prostředí Zadavatele pro provoz na rektorátu, fakultách a dalších součástech organizační struktury Zadavatele;
● seznámení uživatelů Zadavatele se software;
● vývoj úprav software a jeho rozhraní na další systémy Zadavatele;
● provedení pravidelných migrací dat ze stávajících systémů provozovaných Zadavatelem a popřípadě z dalších datových zdrojů poskytnutých Zadavatelem do databáze software;
● součinnost se Zadavatelem a třetími stranami při vytváření rozhraní software na informační systémy Zadavatele;
● instalace úprav software a instalace a konfigurace rozhraní software na další systémy Zadavatele;
● technická pomoc a konzultace při testování software a jeho rozhraní;
● rozvoj systému dle požadavků Zadavatele;
● servis a podpora software po dobu účinnosti Smlouvy o poskytování servisních služeb včetně úprav a rozšíření software vyplývajících zejména ze změn legislativy a rozvoj na základě požadavků Zadavatele; a
● poskytnutí maintenance licencí.
Bližší informace viz zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 12 300 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Externisté
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance