Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1241
Systémové číslo: P22V00000076
Spisová značka: OVZ/777/22 (uzavřeno)
Datum zahájení: 05.09.2022
Nabídku podat do: 20.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, a sice dodávané na základě rámcové dohody po dobu 14 měsíců od její účinnosti NEBO do odebrání takového celkového množství položek dle smlouvy, které svou celkovou cenou dosáhly cenového maxima 2 mil Kč bez DPH. Při dosažení tohoto cenového stropu Dodavatel není oprávněn vyřizovat i příp. další doručené objednávky od objednatele.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem.

Seznam kancelářských potřeb je uveden v příloze č. 1 této Výzvy (Specifikace položek k odběru), která je její nedílnou součástí. Množství je stanoveno na základě odběrů v letech 2020 - 2022 a případných předpokládaných změn v době plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč vyplní/nacení všechny položky této přílohy.

Zadavatel konstatuje a požaduje, že tato zakázka je vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky