Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Dodatečné informace č. 1
Číslo jednací ve SpSl OVZ/797/22
ID ve SpSl ezakf220001072Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, a sice dodávané na základě rámcové dohody po dobu 14 měsíců od její účinnosti NEBO do odebrání takového celkového množství položek dle smlouvy, které svou celkovou cenou dosáhly cenového maxima 2 mil Kč bez DPH. Při dosažení tohoto cenového stropu Dodavatel není oprávněn vyřizovat i příp. další doručené objednávky od objednatele.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem.

Seznam kancelářských potřeb je uveden v příloze č. 1 této Výzvy (Specifikace položek k odběru), která je její nedílnou součástí. Množství je stanoveno na základě odběrů v letech 2020 - 2022 a případných předpokládaných změn v době plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč vyplní/nacení všechny položky této přílohy.

Zadavatel konstatuje a požaduje, že tato zakázka je vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.09.2022 09:00
Datum zahájení: 05.09.2022 13:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: