Public contract: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1241
System number: P22V00000076
File number: OVZ/777/22 (closed)
Date of commence: 05.09.2022
Tender submit to: 20.09.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, a sice dodávané na základě rámcové dohody po dobu 14 měsíců od její účinnosti NEBO do odebrání takového celkového množství položek dle smlouvy, které svou celkovou cenou dosáhly cenového maxima 2 mil Kč bez DPH. Při dosažení tohoto cenového stropu Dodavatel není oprávněn vyřizovat i příp. další doručené objednávky od objednatele.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem.

Seznam kancelářských potřeb je uveden v příloze č. 1 této Výzvy (Specifikace položek k odběru), která je její nedílnou součástí. Množství je stanoveno na základě odběrů v letech 2020 - 2022 a případných předpokládaných změn v době plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč vyplní/nacení všechny položky této přílohy.

Zadavatel konstatuje a požaduje, že tato zakázka je vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 200 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance