Dynamický nákupní systém: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000103
Spisová značka: OVZ/1005/21
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-046594
Datum otevření: 16.12.2021
Datum zavedení: 31.01.2022 13:30
Datum ukončení: 31.01.2025 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky.

  Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou výkopové a dokumentační práce pro záchranné archeologické výzkumy z období pravěku, středověku a novověku, vždy dle požadavků objednavatele, tj. zejm. se jedná o: kopáčské práce, terénní kresebná dokumentace, fotografická terénní dokumentace, evidence v kontextových listech, měřičské (geodetické) práce, terénní (nepravá) fotogrammetrie (dále též „ZAV“).

  CPV kódy vymezující tyto práce jsou:
  45112450-4 – Výkopové práce na archeologických nalezištích;
  79131000-1 – Dokumentační činnost;
  71351914-3 – Archeologické služby.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS