Dynamic purchasing system: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P21V00000103
File number: OVZ/1005/21
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2021-046594
Date of start: 16.12.2021
Date of implementation: 31.01.2022 13:30
Date of termination: 31.01.2025 09:00

Title and subject description

 • Title: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+
 • Brief subject description:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky.

  Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou výkopové a dokumentační práce pro záchranné archeologické výzkumy z období pravěku, středověku a novověku, vždy dle požadavků objednavatele, tj. zejm. se jedná o: kopáčské práce, terénní kresebná dokumentace, fotografická terénní dokumentace, evidence v kontextových listech, měřičské (geodetické) práce, terénní (nepravá) fotogrammetrie (dále též „ZAV“).

  CPV kódy vymezující tyto práce jsou:
  45112450-4 – Výkopové práce na archeologických nalezištích;
  79131000-1 – Dokumentační činnost;
  71351914-3 – Archeologické služby.

Estimated value

 • Estimated value: 100 000 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS