Veřejná zakázka: Softwarové řešení interní grantové agentury

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 976
Systémové číslo: P20V00000096
Datum zahájení: 18.08.2020
Nabídku podat do: 11.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Softwarové řešení interní grantové agentury
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je SW řešení („Software“) informačního systému interní grantové agentury, jeho implementace a ověření v prostředí Objednatele, včetně propojení Softwaru se stávajícími systémy u Objednatele, poskytnutí licence k Softwaru v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a po dobu 2 let od provedení ověření Softwaru v ostrém prostředí zajištění údržby, servisních zásahů a drobných úprav a vylepšení Softwaru pro Objednatele - vše v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této výzvy, a to v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných v této výzvě i všech jejich přílohách, zejména příloha č. 3 - návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 883 768 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy