Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Softwarové řešení interní grantové agentury
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je SW řešení („Software“) informačního systému interní grantové agentury, jeho implementace a ověření v prostředí Objednatele, včetně propojení Softwaru se stávajícími systémy u Objednatele, poskytnutí licence k Softwaru v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a po dobu 2 let od provedení ověření Softwaru v ostrém prostředí zajištění údržby, servisních zásahů a drobných úprav a vylepšení Softwaru pro Objednatele - vše v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této výzvy, a to v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných v této výzvě i všech jejich přílohách, zejména příloha č. 3 - návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2020 09:00
Datum zahájení: 18.08.2020 09:55
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):