Public contract: Softwarové řešení interní grantové agentury

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 976
System number: P20V00000096
Date of commence: 18.08.2020
Tender submit to: 11.09.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Softwarové řešení interní grantové agentury
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění je SW řešení („Software“) informačního systému interní grantové agentury, jeho implementace a ověření v prostředí Objednatele, včetně propojení Softwaru se stávajícími systémy u Objednatele, poskytnutí licence k Softwaru v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a po dobu 2 let od provedení ověření Softwaru v ostrém prostředí zajištění údržby, servisních zásahů a drobných úprav a vylepšení Softwaru pro Objednatele - vše v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této výzvy, a to v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných v této výzvě i všech jejich přílohách, zejména příloha č. 3 - návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 883 768 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses