Veřejná zakázka: Multilicenční program klientských a serverových softwarových produktů pro akademické instituce (MS EES) a související služby pro rok 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1186
Systémové číslo: P22V00000021
Spisová značka: OVZ/316/22 (uzavřeno)
Datum zahájení: 08.04.2022
Nabídku podat do: 26.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Multilicenční program klientských a serverových softwarových produktů pro akademické instituce (MS EES) a související služby pro rok 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení licencí a souvisejících služeb (administrace multilicenční smlouvy a doplňkových multilicenčních smluv pro akademické instituce, poradenství v oblasti licenční a technické podpory, doplňkové konzultační služby související s poptávanými SW produkty) pro užití souboru software (dále jen SW) určených pro zaměstnance a studenty zadavatele, včetně pokrytí všech klientských pracovních stanic (včetně notebooků) ve vlastnictví zadavatele.
Základní podmínkou je maximální kompatibilita dodaného SW (v libovolné jazykové mutaci) se stávajícím prostředím zadavatele v rámci pokrytí poptávky. Pojmem maximální kompatibility se rozumí možnost implementovat SW, jehož licence k užití jsou předmětem smlouvy, bez nutnosti změn (od kompletní náhrady až do úrovně základní konfigurace) serverového SW dosud implementovaného v prostředí zadavatele.
S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na období 1 roku od data podpisu této smlouvy, nejdříve však s účinností od 01. 06. 2022. Obsahem smlouvy bude zejména stanovení základních podmínek, za kterých budou dodavatelem poskytovány licence a služby ke specifikovaným produktům. Na základě této smlouvy bude zadavatel odebírat produkty a služby ke konkrétním produktům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky