Veřejná zakázka: Výběr provozovatele moderního stravovacího zařízení v prostorách UHK - na objektu OSV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1115
Systémové číslo: P21V00000056
Spisová značka: OVZ/575/21
Datum zahájení: 01.07.2021
Nabídku podat do: 31.08.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr provozovatele moderního stravovacího zařízení v prostorách UHK - na objektu OSV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V současné době je v rámci kampusu UHK na budově OSV (Objekt společné výuky) na adrese Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové k dispozici prostor pro provozování bufetu.
Zadavatel má záměr zajistit v těchto prostorech provozování prostor vymezených přílohou č. 02 (dále jen „Zařízení“) tak, že toto Zařízení pronajme Koncesionáři, který je bude provozovat na vlastní odpovědnost, náklady a riziko a v rámci provozování Zařízení bude zajišťovat provoz tohoto stravovacího zařízení tak, aby byly zajištěny stravovací a občerstvovací služby nejen pro studenty UHK, resp. pro všechny klienty Zařízení (dále jen „Služby“). Bude rovněž Zařízení udržovat v provozuschopném stavu, aby splňovalo veškeré zákonné požadavky a technické normy vyžadované pro tuto oblast Služeb.

Koncesní smlouva na bude uzavřena s vítězným uchazečem této soutěže na dobu max. 20 let s předpokládanou účinností od cca jara 2022; více viz návrh koncesní smlouvy, příloha č. 04 této výzvy.

Prohlídka místa plnění je stanovena na 19. 07. 2021 od 13:00 hodin na adrese bufetu. Před prohlídkou bude zájemce zapsán do prezenční listiny, kde uvede své jméno a společnost, kterou zastupuje. Případné dotazy a odpovědi budou sepsány a následně zpřístupněny všem uchazečům soutěže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
nebo
- v listinné formě na adresu:
Univerzita Hradec Králové
Oddělení veřejných zakázek
(Ing. Jaromír Hejl)
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením:
NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Výběr provozovatele moderního stravovacího zařízení v prostorách UHK – na objektu OSV“

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy