Dynamický nákupní systém: DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000004
Spisová značka: OVZ/39/21
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007060
Datum otevření: 01.03.2021
Datum zavedení: 09.04.2021 10:00
Datum ukončení: 05.04.2024 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů, tj. jde zejm. o práce ve smyslu památkového zákona (č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) a Úmluvě o ochraně archeologického dědictví v Evropě (tj. např. stanovování odborné metodiky výzkumu, zpracování podkladů pro nálezovou zprávu, více viz i činnosti z Přílohy č. 4).

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 80 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS