Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2020 15:08:13
Předmět Dodatečné informace č. 9

Dodatečné informace č. 9 k veřejné zakázce "UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B" včetně příloh:

Přílohy těchto dodatečných informací:
:upravené výkazy výměr, které zadavatel požaduje vložit do nabídky

- VV 06 EL_UHK B DPS_R1_20200514.xls;
- VV 05 MaR_UHK B DPS_20200515

:03_2_Reko_FF_Odborna_uroven_Kontrolni_list_rev_200514.docx


Přílohy
- Dodatečné informace č. 9.pdf (334.58 KB)
- 03_2_Reko_FF_Odborna_uroven_Kontrolni_list_rev_200514.docx (83.92 KB)
- VV 05 MaR_UHK B DPS_20200515.xls (59.50 KB)
- VV 06 EL_UHK B DPS_R1_20200514.xls (217.00 KB)