Public contract: Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 848
System number: P19V00000154
Date of commence: 09.10.2019
Tender submit to: 31.10.2019 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Jedná se předběžnou tržní konzultaci (dále i jen "PTK") vedenou v souladu s § 33 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“). PTK se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na plánovanou veřejnou zakázku.

Cílem PTK je identifikovat potencionální dodavatele na relevantním trhu, analyzovat odpovědi z těchto PTK o ohledem na nabízená řešení, která jsou v současnosti na trhu dostupná.

Předmětem navazující plánované nadlimitní veřejné zakázky bude především poradenství, vstupní analýza, zavedení jednotné metodiky a implementace software pro řízení kvality s podporou komponent stávajících zdrojů informačních systémů na UHK. Základní potřebou UHK je nalézt takové technické řešení, které by plně využívalo všech datových základen a na základě předem definovaných výstupů jasně a srozumitelně interpretovalo jejich analýzu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Externisté
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers