Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2019 16:09:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Zahájení předběžných tržních konzultací

Vážení,
dovolujeme si Vám sdělit, že předběžné tržní konzultace byly zahájeny.
Veškeré dokumenty jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Předem děkujeme za Vaši účast.