Veřejná zakázka: DNS na dodávky IT pro UHK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 335
Systémové číslo: P16V00000342
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636686
Na základě předběžného oznámení:
DNS na dodávky IT pro UHK
Počátek běhu lhůt: 21.06.2016
Nabídku podat do: 23.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DNS na dodávky IT pro UHK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky IT pro UHK na 3 roky.
Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali předběžnou nabídku v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou dodávky IT zboží, které jsou definovány CPV kódy uvedenými v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány na základě jím zavedeného DNS a budou obsahovat dle aktuálních potřeb Zadavatele jeho specifikované požadavky, a sice v souladu s přílohou č. 2 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků