Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace - Nový parkovací systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1434
Systémové číslo: P24V00000037
Spisová značka: UHK/OVZ/2024/15320
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 20.05.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace - Nový parkovací systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Záměrem Zadavatele je zrealizovat nový parkovací systém v kampusu Univerzity Hradec Králové (též i jako „UHK“).
Cílem v rámci těchto předběžných tržních konzultací je získat informace z trhu, které pomohou vymezit předmět a podmínky plánované soutěže na dodávku takového systému tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám UHK a aby byly stanoveny v souladu s reálnými možnostmi dodavatelů.

PTK jsou v této fázi vedeny písemně, a to prostřednictvím tohoto dokumentu, a on-line dotazníku pro dodavatele či dotazníku zaslaného via mail.

Zadavatel nevylučuje možnost vést PTK následně také jinou písemnou, popř. ústní formou; v případě ústní formy komunikace bude její obsah v dostatečné míře zdokumentován zejména zápisem a audio či audio-vizuálním záznamem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Máte-li zájem se účastnit těchto PTK, prosím odpovězte on-line na otázky, které jsou
dostupné na adrese:
https://forms.office.com/e/pSRYKGXQuc
či vaše odpovědi zašlete na dotazy, které jsou přílohou tohoto oznámení, na mail:
zakazky@uhk.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy