Veřejná zakázka: Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1261
Systémové číslo: P22V00000096
Spisová značka: OVZ/963/22 (uzavřeno)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045095
Datum zahájení: 03.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech:
a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení – EUROVIA CS, a.s.;
b) koordinace a kontrola zaměstnanců podílejících se na ZAV za účelem maximalizace efektivity prováděného ZAV;
c) zajišťování činností potřebných pro ZAV vůči třetím osobám;
d) vedení a zápis do deníku ZAV a případná další komunikace ohledně zápisů s ŘSD; deník ZAV bude obsahovat minimálně údaje o počtu lidí účastnícím se daný den ZAV, stručný popis počasí, popis archeologických činností, které se v daný den uskutečnily, přehled strojové techniky a případně zápisy technického dozoru investora – TDI (ŘSD), případně další údaje požadované UHK; zápis musí být vždy podepsán vedoucím TED;
e) účast na všech relevantních jednáních ohledně ZAV - v případě, že na daném jednání nebude současně zástupce UHK, zavazuje se společnost neprodleně po jednání informovat UHK o výsledku a průběhu daného jednání;
f) účast na všech kontrolních dnech a podání informace UHK o jejich průběhu;
g) ostatní činnosti potřebné k řádnému a včasnému plnění závazků UHK plynoucí jí ze smlouvy s ŘSD a ze smlouvy se společníkem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky