Veřejné zakázky Univerzity Hradce Králové

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Hradec Králové
IČO: 62690094
ID profilu zadavatele ve VVZ: 635247
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/uhk

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky na propagaci -03-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 23.06.2021 09:00
Provedení malířských a natěračských prací na VŠK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 07.06.2021 10:00
Dodávka 3D scanneru pro PřF
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 08.06.2021 09:00
Pozvánka na veřejnou diskuzi za účelem průzkumu trhu - provozování stravovacího zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2021
Dodávka softwarového řešení pro interní grantovou agenturu
podlimitní Prokazování kvalifikace 14.12.2020 21.06.2021 09:00
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B - Předběžné tržní konzultace
nadlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace - Systémový manažerský nástroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2019 31.10.2019 13:00
všechny zakázky