Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service OVZ/256/22
Identifier in filing service ezakf220001015Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace PTK k plánované VZ "Zajištění kybernetické bezpečnosti v souladu s účinnou legislativou pro UHK"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Cílem těchto předběžných tržních konzultací je získat informace z trhu, které pomohou vymezit předmět a podmínky realizace veřejné zakázky tak, aby podmínky soutěže co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a aby byly stanoveny v souladu s praktickými souvislostmi vycházející z reálné možnosti trhu.

Tyto konzultace se budou konat dne 17. 03. 2022, v zasedací místnosti rektorátu UHK – na adrese Rokitanského 62, Hradec Králové.

Tyto PTK budou individuální/ online (dle preferencí dodavatele), vedené s každým zájemcem o PTK v časovém rozsahu cca 30 minut.

Vaši účast potvrďte prosím na zakazky@uhk.cz do 16. 03 2022 do 14:00 hod – bude s Vámi dohodnut konkrétní čas vaší účasti
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Rokitanského 62/26
50003 Hradec Králové
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.03.2022 09:00
Datum zahájení: 08.03.2022 10:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: