Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Vyhrazený DNS na dodávky ICT pro UHK 2022-2026 27.01.2022 02.03.2026 Implemented
DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+ 16.12.2021 31.01.2025 Implemented
DNS na dodávky AV vybavení pro UHK 22.03.2021 30.04.2025 Implemented
DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů 01.03.2021 05.04.2024 Implemented
DNS na dodávky laboratorních přístrojů 24.04.2020 25.05.2023 Implemented