Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
DNS na dodávky AV vybavení pro UHK 22.03.2021 30.04.2025 Implemented
DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů 01.03.2021 05.04.2024 Implemented
DNS na dodávky laboratorních přístrojů 24.04.2020 25.05.2023 Implemented
DNS na dodávky IT vybavení pro UHK 13.12.2019 16.01.2023 Implemented
DNS na dodávky běžných chemikálií pro UHK 27.06.2019 20.09.2021 Implemented
DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 19.09.2018 18.10.2021 Implemented
Vyhrazený DNS na dodávky ICT pro UHK 19.07.2018 04.09.2022 Implemented