Dynamický nákupní systém: DNS na dodávky IT pro UHK – 2024+

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P24V00000019
Spisová značka: UHK/OVZ/2024/7072
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014058
Datum otevření: 04.04.2024
Datum zavedení: 16.05.2024 10:40
Datum ukončení: 16.05.2028 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na dodávky IT pro UHK – 2024+
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky IT pro UHK – 2024+, a to na dobu 4 let od jeho zavedení.

  V rámci zavádění DNS dodavatelé podávají žádosti o účast a prokazují splnění kvalifikace dle této ZD. Zadavatel posoudí žádosti o účast, které obdrží ve lhůtě pro podání žádostí o účast, vyloučí z účasti v zadávacím řízení dodavatele, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, a ostatní dodavatele zařadí do DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS