Dynamický nákupní systém: DNS na dodávky AV pro UHK

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen předčasně
Tento dynamický nákupní systém byl předčasně ukončen.

Systémové číslo DNS: P16V00000346
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: 636701
Datum otevření: 23.06.2016
Datum zavedení: 23.06.2016 00:00
Datum ukončení: 31.12.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na dodávky AV pro UHK
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem této nadlimitní zakázky je zavedení DNS na dodávky AV pro UHK do 31. 12. 2022.
  Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali předběžnou nabídku v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.

  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou dodávky AV zboží, které jsou definovány CPV kódy uvedenými v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
  Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány na základě jím zavedeného DNS a budou obsahovat dle aktuálních potřeb Zadavatele jeho specifikované požadavky, a sice v souladu s přílohou č. 2 ZD.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS