Dynamický nákupní systém: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P18V00000175
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-031944
Datum otevření: 19.09.2018
Datum zavedení: 24.10.2018 15:00
Datum ukončení: 18.10.2021 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech
 • Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou výkopové a dokumentační práce pro záchranné archeologické výzkumy (dále též „ZAV“) z období pravěku, středověku a novověku, vždy dle požadavků objednavatele;
  CPV kódy vymezující tyto práce jsou:
  45112450-4 – Výkopové práce na archeologických nalezištích;
  79131000-1 – Dokumentační činnost;
  71351914-3 – Archeologické služby.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS