Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky na propagaci -04-2023
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 12:13:11
Číslo jednací ve SpSl UHK/OVZ/2023/14637
ID ve SpSl ezakz230008192
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky "Dodávky na propagaci -04-2023"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek Dodávky na propagaci -04-2023_sign.pdf (229.17 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Propagace -04-2023.xlsx (680.14 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy Propagace -04-2023.docx (43.53 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k nabídce Propagace -04-2023.doc (55.50 KB)