Received message - invitation

Procurement procedure Dodávky na propagaci -04-2023
Sender Jaromír Hejl
Sender organization Univerzita Hradec Králové [CRN: 62690094]
Recipient All (including public)
Date 04.05.2023 12:13:11
Reference number in the filing service UHK/OVZ/2023/14637
Identifier in filing service ezakz230008192
Subject Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky "Dodávky na propagaci -04-2023"


Attachments
- Výzva k podání nabídek Dodávky na propagaci -04-2023_sign.pdf (229.17 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Propagace -04-2023.xlsx (680.14 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy Propagace -04-2023.docx (43.53 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k nabídce Propagace -04-2023.doc (55.50 KB)