Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová dohoda o dodávkách ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ pro NMR
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 11:06:02
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Rámcová dohoda o dodávkách ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ pro NMR"


Přílohy
- Výzva k podání nabídek kryokapaliny_sign.pdf (200.56 KB)
- Příloha č. 01 - Specifikace a požadavky na dodávky.docx (63.64 KB)
- Příloha č. 02 - Čestná prohlášení základní způsobilosti a technické kvalifikaci.doc (245.00 KB)
- Příloha č. 03 - Návrh rámcové dohody na dodávky kryokapalin.docx (86.64 KB)