Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku pro UHK
Odesílatel Šárka Karlová
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 11:46:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

dodatečné informace č. 2


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.pdf (329.38 KB)
- upravená Příloha č. 01 Specifikace předmětu plnění.xlsx (77.44 KB)