Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektových dokumentací interiérů
Odesílatel Jaromír Hejl
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 12:11:21
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektových dokumentací interiérů


Přílohy
- Výzva k podání Modernizace a rekonstrukce B a C.PDF (211.98 KB)
- Příloha č. 01 – OBCHODNÍ PODMÍNKY (včetně příloh).zip (44.84 MB)
- Příloha č. 02 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.doc (51.50 KB)
- Příloha č. 03 – Prokázání technické kvalifikace.docx (32.67 KB)