Public contract: Revitalizace učeben AV technikou na budově S

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 1317
System number: P23V00000042
File number: UHK/OVZ/2023/13745
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-017010
Date of commence: 25.04.2023
Tender submit to: 31.05.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Revitalizace učeben AV technikou na budově S
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Za účelem revitalizace učeben na budově S Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené místnosti (učebny, aula) plně funkční. Zejm. bude dodáno 10 sad AV vybavení, v učebnách budou nainstalovány nové řídící systémy AV techniky atp. - popis požadovaného plnění a jejich specifikace je obsažen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i související doprovodné služby (viz příloha č. 2 - Návrh obchodních podmínek), např.:
- programování řídícího softwaru;
- demontáž stávajících systémů a příprava montáž nových;
- montáž a instalace všech zařízení;

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 4 150 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Hradec Králové
 • CRN: 62690094
 • Postal address:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635247

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses