Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce dle DI č. 1
Číslo jednací ve SpSl UHK/OVZ/2023/15009
ID ve SpSl ezakf230001189Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace učeben AV technikou na budově S
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Za účelem revitalizace učeben na budově S Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené místnosti (učebny, aula) plně funkční. Zejm. bude dodáno 10 sad AV vybavení, v učebnách budou nainstalovány nové řídící systémy AV techniky atp. - popis požadovaného plnění a jejich specifikace je obsažen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i související doprovodné služby (viz příloha č. 2 - Návrh obchodních podmínek), např.:
- programování řídícího softwaru;
- demontáž stávajících systémů a příprava montáž nových;
- montáž a instalace všech zařízení;
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.05.2023 09:00
Datum zahájení: 25.04.2023 12:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: