Veřejná zakázka: Zajištění služeb manažera kybernetické bezpečnosti Univerzity Hradec Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1270
Systémové číslo: P22V00000105
Spisová značka: OVZ/1067/22 (uzavřeno)
Datum zahájení: 29.11.2022
Nabídku podat do: 15.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb manažera kybernetické bezpečnosti Univerzity Hradec Králové
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování expertních služeb manažera kybernetické bezpečnosti v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Jde zejm. o následující činnosti:
- činnosti MKB dle zákona a vyhlášky;
- implementace bezpečnostních politiky do vnitřních předpisů zadavatele;
- analýza rizik u významných informačních systémů zadavatele;
- školení zaměstnanců zadavatele
Cílem je využití zdrojů, know-how a organizačních schopností dodavatele k provádění odborných expertních a poradenských činností na zajištění výkonu činnosti manažera kybernetické bezpečnosti Univerzity Hradec Králové dle Specifikace Služeb Manažera kybernetické bezpečnosti, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (Příloha A výzvy) v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění a v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky