Veřejná zakázka: UHK - objekt K - částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1188
Systémové číslo: P22V00000023
Spisová značka: OVZ/334/22 (uzavřeno)
Datum zahájení: 19.04.2022
Nabídku podat do: 06.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UHK - objekt K - částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a činnosti související s OPRAVAMI prostorů Palachových kolejí v 1. PP. V rámci realizace stavby budou řešeny především následující hlavní činnosti – ucelené stavební práce:
Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů teplé a studené vody v objektu „K“ VŠK Palacha v 1. PP tzn. především:
Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů studené vody včetně dopojení ke stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod.
Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů teplé vody včetně dopojení ke stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod.
Oprava (výměna) cirkulačních páteřních a připojovacích rozvodů teplé vody včetně dopojení ke stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod.
Zazdívky, opravy omítek, PO ucpávky souvisejících s opravou předmětných výše uvedených rozvodů
Oprava maleb – výmalba prostorů (stěny a stropy po opravě rozvodů vody) v objektu „K“ v 1.PP – jižní trakt (oškrábání maleb, vysprávky omítek, penetrace podkladu, 2x malba, úklid).
Více viz Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (soupis prací), Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby, Příloha č. 3 - Seznam gastro-zařízení.

Prohlídka místa realizace zakázky se uskuteční dne 22. 04. 2022 od 09:00 sraz je před budovou realizace na adrese Palachova 1129, Hradec Králové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 411 484 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Hradec Králové
 • IČO: 62690094
 • Poštovní adresa:
  Rokitanského 62/26
  50003 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635247

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky