Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – II. Etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: V rámci realizace stavby budou řešeny, mimo jiné, i následující hlavní - ucelené stavební a montážní práce:
a) stavební úpravy:
- modernizace technického zázemí vrátnice, - částečná modernizace osobních výtahů, b) změna užívání - adaptace prostor restaurace na prostor pro cvičení – vchody E-F, c) obnova vnitřních povrchů studentských bytů: - dodávka a montáž vnitřních žaluzií ve 2. až 9. NP vchodu G.(dále jen „dílo“).

Prohlídka místa plnění se uskuteční 08. 10. 2020 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou vysokoškolských kolejí na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.10.2020 09:00
Datum zahájení: 30.09.2020 15:29