Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UHK-Stavební úpravy rektorátu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy na budově rektorátu.
Realizace stavebního díla „UHK - Stavební úpravy rektorátu“, která zahrnuje stavební úpravy těchto stávajících místností rektorátu:
1. PP v místnost č. 005 (údržbářská dílna) - vytvoření kancelářských prostor
1. NP v místnosti č. 113 (hala) - vytvoření kancelářských prostor
2. NP v místnosti č. 204 (sekretariát rektora + kancelář) - vytvoření odděleného prostoru např. prosklenou stěnou, který bude sloužit k pracovním poradám a jednání s klienty.
Do stavebních úprav patří i návrh vybavení interiéru nově vytvořených prostor.

Prohlídka místa realizace zakázky se uskuteční dne 15. 09. 2020 od 10:00 sraz je před budovou realizace na adrese Rokitanského 62, Hradec Králové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.10.2020 09:00
Datum zahájení: 07.09.2020 13:32