Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – I. Etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení stavby v rámci akce „UHK – objekt K – částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – I. etapa“ (dále i „stavba“).
Předmětem plnění jsou v této zadávací dokumentaci (též jen ZD) stavební a související práce zhodnocujících stávající objekt vysokoškolských kolejí na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové.
V rámci realizace rekonstrukce Palachových kolejí budou řešeny tyto stavební úpravy: rekonstrukce ploché střechy hlavního ubytovacího traktu (vchody „A“ až „G“), rekonstrukce balkonů hlavního ubytovacího traktu (vchody „A“ až „G“), rekonstrukce venkovních schodišť hlavního ubytovacího traktu (vchody „B“ až „G“), modernizace a adaptace společných prostor v 1.NP hlavního traktu (vchody „A“ a „B“).
Dále modernizace vyvažovacích ventilů páteřních rozvodů TUV v 1.NP hlavního ubytovacího traktu (vchody „A“ až „G“), rekonstrukce stoupacího potrubí požárního vodovodu hlavního ubytovacího traktu (vchody „A“ až „G“), instalace nuceného odvětrání bytových jader hlavního ubytovacího traktu (vchody „C“ a „D“), dodávka a montáž požárních hlásičů v bytech hlavního ubytovacího traktu (vchody „A“ až „G“) a dodávka a montáž vnitřních žaluzií ve 2. až 9. NP vchodů B, D a E (dále jen „dílo“).

Prohlídka místa plnění se uskuteční 04. 08. 2020 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou vysokoškolských kolejí na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 27.08.2020 09:00
Datum zahájení: 22.07.2020 13:14