Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Integrační software pro řízení a hodnocení kvality
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: ● zpracování prováděcího projektu dle požadavků technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy o dílo;
● dodání software splňujícího požadavky na komplexní manažerské řízení vzdělávací a výzkumné instituce (zahrnující minimálně datový sklad, business inteligence aplikaci, aplikaci pro podporu správy řízené dokumentace, aplikaci pro pořizování a validaci dat), jeho instalace a konfigurace na hardwarovém vybavení provozovaném v prostředí Zadavatele pro provoz na rektorátu, fakultách a dalších součástech organizační struktury Zadavatele;
● seznámení uživatelů Zadavatele se software;
● vývoj úprav software a jeho rozhraní na další systémy Zadavatele;
● provedení pravidelných migrací dat ze stávajících systémů provozovaných Zadavatelem a popřípadě z dalších datových zdrojů poskytnutých Zadavatelem do databáze software;
● součinnost se Zadavatelem a třetími stranami při vytváření rozhraní software na informační systémy Zadavatele;
● instalace úprav software a instalace a konfigurace rozhraní software na další systémy Zadavatele;
● technická pomoc a konzultace při testování software a jeho rozhraní;
● rozvoj systému dle požadavků Zadavatele;
● servis a podpora software po dobu účinnosti Smlouvy o poskytování servisních služeb včetně úprav a rozšíření software vyplývajících zejména ze změn legislativy a rozvoj na základě požadavků Zadavatele; a
● poskytnutí maintenance licencí.
Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Jana Kralovianska
e-mail: jkralovianska@holec-advokati.cz
tel: +420 296 325 235
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.08.2020 10:00
Datum zahájení: 08.06.2020 09:59