Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je rekontrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.
Zadavatel umožní dodavatelům Prohlídku. Prohlídka se uskuteční 29. 4. 2020 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, na adrese nám. Svobody 331, Hradec Králové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.06.2020 10:00
Datum zahájení: 15.04.2020 12:40