Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce dle DI č. 2
Reference number in the filing service UHK/OVZ/2023/13964
Identifier in filing service ezakf230001177Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Multilicenční program klientských a serverových softwarových produktů pro akademické instituce (MS EES) a související služby pro rok 2023
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwarových licencí z programu MS EES pro akademické instituce a souvisejících služeb (administrace multilicenční smlouvy a doplňkových multilicenčních smluv pro akademické instituce, poradenství v oblasti licenční a technické podpory, doplňkové konzultační služby související s poptávanými SW produkty).

S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na období 1 roku od data podpisu smlouvy, nejdříve však s účinností od 01. 06. 2023. Obsahem smlouvy bude zejména stanovení základních podmínek, za kterých budou dodavatelem poskytovány licence a služby ke specifikovaným roduktům. Na základě této smlouvy bude zadavatel odebírat produkty a služby ke konkrétním produktům.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
Kontakt: Ing. Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení s možností současné výzvy více dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.04.2023 09:00
Datum zahájení: 14.04.2023 14:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: