Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce dle DI č. 2
Číslo jednací ve SpSl UHK/OVZ/2023/2424
ID ve SpSl ezakf230001141Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžné tržní konzultace Lokalita Na Soutoku – výběr projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem těchto PTK k veřejné zakázce, kterou hodlá Zadavatel v příštím roce (2023) zadávat, jsou architektonické a související služby týkající se přípravy Projektu. Konkrétní podoba rozsahu předmětu Veřejné zakázky bude samozřejmě dána až smlouvou s Projektantem, zejména v podrobném vymezení rozsahu povinností a jednotlivých činností Projektanta.
Záměrem Zadavatele je revitalizace a rozvoj lokality Na Soutoku nacházející se v jižní části Hradce Králové, v prostoru mezi II. Městským okruhem (Sokolskou ulicí), Hradeckou ulicí a řekami Orlice a Labe. Řešené území je součástí katastrálního území Hradec Králové s pomístním názvem U Soutoku. Plocha řešeného území je cca 19,50 ha.

Zadavatel sestavil pro účastníky PTK sadu otázek týkajících se Projektu a Veřejné zakázky, které zpřístupňuje prostřednictvím on-line dotazníku zde:
https://forms.gle/dR9RfBnbDR46XSgAA
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Rokitanského 62/26
50003 Hradec Králové
Kontakt: Jaromír Hejl
e-mail: jaromir.hejl@uhk.cz
tel: +420 493331566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.02.2023 11:00
Datum zahájení: 07.12.2022 11:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: