Other documents - public

Organization: Univerzita Hradec Králové

Document information

Name: info pro uchazeče o VZ: akciové společnosti po 1.10.2016
Description: popis legislativní změny pro (vybraného) uchazeče o VZ, který má právní formu a.s.

Actual file version

File name: Dokument PDF info pro a.s. zaknihované akcie od 1.10.2016.pdf
Size: 488.90 KB
Actual file version: 29.08.2016 10:36:01
MD5 hash: d66daf3f85e0a8a3d28e269f1317d3f2
SHA256 hash: 791761b52d19db557e6ffe59faebe8e7c21849bb8497c82ba531021d905ed1e5