Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při realizaci stavby, v rámci stavební akce „UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C - II

Document information

Title: oznámení o rozhodnutí
Reference number in the filing service UHK/OVZ/2023/14990
Identifier in filing service ezakd230012957
Description:
Document published on Profile: 10.05.2023 13:08:15

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení Rozhodnutí o Výběru dodavatele - TDI na budovu C II.pdf
Size: 241.04 KB
Actual file version: 10.05.2023 13:08:15
MD5 hash: f397c6e0d6f754078a4efa63e8ffd68c
SHA256 hash: 45d2343ea97ca393d5ea201333c4ee463fffe3ae4b88b30acdb27e8c8cce52ec

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 10.05.2023 13:08:15 oznámení o rozhodnutí other documents - public n/a 241.04 KB