Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS na dodávky AV -01-2022
nadlimitní Zadáno 01.02.2022 22.02.2022 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na rok 2022
nadlimitní Zadáno 26.01.2022 26.01.2022 13:00
Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2022-24
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 01.02.2022 09:00
Provedení personálního a procesního auditu rektorátních pracovišť Univerzity Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 02.02.2022 09:00
UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
nadlimitní Hodnocení 07.01.2022 15.03.2022 10:00
Dodávka CNC frézy pro PřF
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 04.01.2022 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy pracoviště Centra terénní archeologie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 17.12.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky reprezentativních propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 18.11.2021 15:00
Předběžné tržní konzultace - UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C
nadlimitní Vyhodnoceno 08.10.2021 26.10.2021 10:00
Výběr provozovatele moderního stravovacího zařízení v prostorách UHK - na objektu OSV
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 31.08.2021 11:00
Dodávka a montáž interiéru – mobiliáře na budovu B
nadlimitní Zadáno 24.06.2021 31.08.2021 09:00
Provedení služeb technického dozoru investora při realizaci stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 07.05.2021 09:00
Zabezpečení samoobslužných kopírovacích a tiskových služeb na roky 2021 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 13.04.2021 09:00
Dodávky hygienických a čistících prostředků na roky 2021-24
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 07.04.2021 10:00
Rámcová dohoda na brožovaný a vázaný tisk 2021-23
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 01.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016