Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka 10ks pokročilých SMART zařízení - robotická ruka
small-scale public contract Receipt of tenders 24.06.2022 08.07.2022 09:00
Dodávky na propagaci -04-2022
small-scale public contract Evaluated 09.06.2022 16.06.2022 09:00
Dodávka souboru učebních pomůcek – fyziologie člověka
small-scale public contract Evaluated 02.06.2022 14.06.2022 09:00
DNS na dodávky ICT -01-2022
above-the-threshold Awarded 18.05.2022 31.05.2022 09:00
DNS na dodávky IT -07-2022
above-the-threshold Awarded 27.04.2022 10.05.2022 09:00
DNS na dodávky AV -04-2022
above-the-threshold Awarded 21.04.2022 03.05.2022 09:00
UHK - objekt K - částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP
small-scale public contract Awarded 19.04.2022 06.05.2022 10:00
DNS na dodávky IT -06-2022
above-the-threshold Awarded 12.04.2022 26.04.2022 09:00
Rámcová dohoda na dodávky běžných propagačních předmětů 2022-23
small-scale public contract Evaluated 11.04.2022 29.04.2022 09:00
Multilicenční program klientských a serverových softwarových produktů pro akademické instituce (MS EES) a související služby pro rok 2022
small-scale public contract Awarded 08.04.2022 26.04.2022 09:00
Realizace vybraných služeb vědy a výzkumu 2022
small-scale public contract Awarded 29.03.2022 11.04.2022 09:00
Stavební úpravy bufetu UHK
small-scale public contract Awarded 22.03.2022 12.04.2022 09:00
Realizace PTK k plánované VZ "Zajištění kybernetické bezpečnosti v souladu s účinnou legislativou pro UHK"
small-scale public contract Evaluation 08.03.2022 17.03.2022 09:00
DNS na výkopové a dokumentační práce -01-2022
above-the-threshold Awarded 02.03.2022 15.03.2022 09:00
Komplexní pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a elektroniky 2022 - 25
small-scale public contract Awarded 04.02.2022 17.02.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3  ››