Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka softwarového řešení pro interní grantovou agenturu
Odesílatel Lukáš Křesálek
Organizace odesílatele Univerzita Hradec Králové [IČO: 62690094]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 19:03:07
Číslo jednací ve SpSl OVZ/216/21
Předmět Vysvětlení a prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast

Viz příloha.


Přílohy
- UHK řešení pro iGA vysvětlení a prodloužení.pdf (233.70 KB)